Úvodní stránka

slide-1
slide-2
slide-3

O NÁS

Co je NzdM

NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) je zařízení pro děti a mládež z cílové skupiny ve věku 6-26 let, kteří jsou ohroženi nežádoucími společenskými jevy. Klub poskytuje poradenství, informační servis, kontakt s institucemi a další podporu pro děti a mladé lidi.

NZDM Milovice (Nízkoprah) se věnuje mládeži a mladým lidem ve věku 13-26 let.

Nízkoprahový D-klub pracuje s dětmi a mládeži ve věku 6-12 let.

Okamžitá kapacita: 15 uživatelů, maximalní denní kapacita: 25 uživatelů.

Náš cíl

Našim cílem je vytvářet podmínky pro zdravý růst klientů a podporovat je, aby:

 • zvládali základní slušnou komunikaci s okolím
 • našli si v klubu nové kamarády
 • hledali a nalezli smysluplnou náplň svého volného času
 • dokázali si sami stanovit jednoduché cíle a kroky směřující k jejích dosažení
 • nebáli se vyjádřit svůj názor a zdravě  si ho prosazovat
 • měli pozitivní vztah ke vdělávání
 • aktivně a samostatně řešili svoji životní situaci

Naše poslání

„Posláním Nízkoprahového klubu Milovice je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor dětem a mladým lidem ve věku 6 až 26 let z Milovic a okolí, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně a tím přispět k jejich začlenění do společnosti.“

Proč to děláme?

 • protože ne každé dítě a mladý člověk chce být organizován ve sportovním či jiném kroužku
 • protože se všichni dospívající nacházejí v jednom z nejtěžších období svého života, ve kterém si formují hodnoty a postoje, které je budou provázet po zbytek života
 • protože chceme investovat do těch nejcennějších

Co chceme?

 • chceme podpořit rozvoj kladných hodnot a postojů mladých lidí
 • předcházet záškoláctví
 • získat nové dovednosti
 • snížit sociální rizika vyplývajících z konfliktních společenských situací
 • vytvářet podmínky pro realizaci osobních aktivit
 • chceme mladým lidem dopomoci ke zdravému sebevědomí
 • chceme pomoci mladým lidem k životu bez vážných komplikací ve vztazích kolem nich

Mgr. Ludmila Šimková

statutární zástupkyně, ředitelka

Mgr. Martina Nauš Ozorovská

statutární zástupkyně, vedoucí soc. pracovnice


kdo nás podporuje


stredocesky-kraj

Zde poskytovaná sociální služba je spolufinancována Středočeským krajem


milovice

Spolufinancováno městem Milovice


logoMPSV-m

Zde poskytovaná sociální služba je spolufinancována Středočeským krajem

Příklady dobré praxe

31.8.2018

Přihlášení cizince v České republice a zdravotní pojištění v ČR

Do klubu přišel klient, který se přistěhoval ze zahraničí s matkou ještě v době, kdy mu nebylo 18 let. Matka nekomunikuje a on se chce přihlásit k pobytu v České republice, protože má v plánu se zde usadit a pracovat. Zaměstnání hledá, ale k tomu, aby mohl být zaměstnaný potřebuje být přihlášený v České republice k pobytu i ke zdravotnímu pojištění.

Na cizinecké policii jsem klientovi zjistila, kde se může přihlásit, co k tomu bude potřebovat. Následně jsem oslovila zdravotní pojišťovnu v jeho rodné zemi, abych zjistila, jak je to s úhradou zdravotního pojištění a případným nedoplatkem.

Zdravotní pojištění cizinců uzavírá v České republice výhradně Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Klient si následně dojel na cizineckou policii a přihlásil se k pobytu.

31.8.2018

Přihláška do kroužku – je to tak jednoduché? 

V klubu jsme měli klienta, který chodil téměř denně. Disponoval velkou kreativitou v malování, byl nadaný ve sportu a velice aktivní. Do klubu chodil rád, avšak se nám svěřil, že by chtěl mít nějaký koníček.

Následoval rozhovor s pracovnicemi (Co tě baví, co bys nejraději dělal?) Klient chtěl chodit na sportovní kroužek fotbalu. Rodiče doma neměli PC a nemohli si tak najít na webu přihlášku do kroužku. Zároveň nerozuměli tomu, jak syna do kroužku přihlásit.

Tak nás klient požádal, abychom mu pomohli vyplnit přihlášku a odeslat. Díky správnému poradenství, empatickému vnímání pracovníků si klient našel kroužek a přestal do klubu chodit denně. Našel si vlastní trávení volného času a nedošlo tak závislosti na sociální službě.

Jak se zapojit

Dobrovolníci

Hledáme dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat a věnovat se dětem a mladistvým.  Dobrovolníkem může být každý, kdo svou činností bezúplatně podporuje chod klubu a aktivity klienta.
Co Ti přinese práce dobrovolníka? Rozvoj vlastních dovedností, navázání kontaktů, nové zážitky, překonávání vlastních hranic a mnoho dalšího.
„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení.“ (Mahátma Gándhí)

stáž

Potřebuješ zajistit stáž v nízkoprahovém zařízení?
Jako stážista se můžeš zúčasnit běžného provozu klubu, nahlížet do metodiky a seznámit se s evidenčním systémem – PEPA.
Můžeš si vybrat stáž v D-klubu pro klienty ve věku 6-12 let nebo v NZDM pro klienty ve věku 6-26 let.
Délka a rozsah stáže je dle individuální domluvy.

praxe

Zajišťujeme studentům z pedagogických a sociálních oborů odbornou praxi. Máme možnost seznámit praktikanta s programem klubu. Praktikant vypomáhá při organizaci a průběhu aktivit a sám prezentuje své znalosti a dovednosti. Během praxe je celou dobu pod dohledem zkušeného pracovníka a může být přítomen při kontaktní práci pracovníka s klientem.

Kontakty

Nízkoprahový klub Milovice
(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

 Komenského 581, Milovice

 +420 702 036 896

 nzdm.milovice@seznam.cz

www.NZDMMilovice.cz/nizkoprah

FB Nízkoprah Milovice

Nízkoprahový D-klub Milovice
(pro děti od 6 do 12 let)

 Lesní 620, Milovice
 +420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
FB Nízkoprahový D-klub

Maminky dětem, z.s.
 

 Komenského 581, Milovice

 +420 728 656 530

  info@rcmilovice.cz

 www.rcmilovice.cz

Rodinné centrum Milovice

sponzoři

Ochrana osobních údajů