Klub v klubu – příměstské tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY


KLUB V KLUBU

Plánujeme opět bohatý program

 

 

 

VÝLETY

 

 

KOLEKTIV

 

 

ZÁBAVA

 

 

HRY

 

 

KREATIVITA

 

 

FANTAZIE

… ZKRÁTKA OD VŠEHO TROCHU:-)

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021

  Informace o matce/otci/zákonném zástupci

  Vyzvednout můžete dítě v místě konání tábora, pokud k tomu není zplnomocněna (dodat plnou moc) jiná osoba, anebo pokud bude na základě písemného prohlášení (dodat prohlášení) dítě moci opouštět tábor samo.

  Odesláním přihlášky stvrzuji přihlášení účastníka na příměstský tábor a pravdivost uvedených údajů (v případě jakékoliv změny informuji vedoucí příměstského tábora).


  Kontakt

  Bc. Kateřina Voborská
  vedoucí NZDM
  tel.: 702 036 896
  e-mail: klubvklubu@seznam.cz

  Platební podmínky

  Cena: 1990 Kč / 1 turnus

  V ceně je zahrnuto: bohatý program pro děti, obědy, pitný režim a výlety do okolí.

  Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity.

  Platbu uhraďte do 1 týdne od přihlášení na bankovní účet 115-3302690207/0100, do poznámky uveďte jméno dítěte a termín tábora.

  nebo hotově na adrese Nízkoprahový klub, Komenského 582, Milovice (každý všední den 14:00 – 18:00) nejpozději do 15. 5. 2021

  Po domluvě Vám vystavíme fakturu pro úhradu zaměstnavatelem.

  STORNO PODMÍNKY

  V případě, že se nebude moci tábor konat s ohledem na opatření COVID-19, vrátíme Vám 100% ceny za tábor.

  Důležité informace a dokumenty ke stažení

  Informace pro rodiče