záloha

Příklady dobré praxe

12.2.2019

Povinnost placení zdravotního pojištění a registrace na Úřadu práce

 

 
Jeden z našich klientů ukončil základní školu a dále nepokračoval ve vzdělávání na střední škole ani učilišti. Dlouhodobou praxí jsme zjistili, že od září školu opravdu nenavštěvuje, do zaměstnání nenastoupil a na místně příslušném úřadu práce také není přihlášený. Na dotaz, zda má uhrazené povinné zdravotní pojištění odpověděl NE. Doporučili jsme mu zaregistrování na úřadu práce, aby mu nadále nevznikal dluh na zdravotním pojištění. Několik týdnů se tomuto vyhýbal z důvodu, že matka nemá čas. Klientovi jsme telefonátem na úřad práce zjistili, že ve věku 16 let již může přijít na úřad sám, což pomohlo k tomu, že na úřad opravdu došel a zaregistroval se. Další společnou aktivitou byl dotaz na zdravotní pojišťovnu, aby klient zjistil výši dluhu na zdravotním pojištění, tak aby nedošlo k následné případné exekuci z důvodu nezájmu klienta. Obvyklou praxí zdravotních pojišťoven je to, že vymáhají dlužné pojistné až po několika letech s navýšením o poplatky z prodlení, které se navyšují každý den neuhrazení zdravotního pojištění. Náš klient je v současné době zaregistrován na úřadu práce, intenzivně za naší spolupráce hledá práci a je seznámen s výší dluhu vůči zdravotní pojišťovně a splácí jej. 

31.8.2018

Přihláška do kroužku – je to tak jednoduché? 

 

Osmiletá klientka, o které chceme psát, navštěvuje nízkoprahový klub od září 2018 a nemá díky genetické vadě prsty na rukou i nohou takové, jaké má zdravý člověk. Některé články prstů jsou zdravé a v té správné velikosti, některé ne. Na chodidlech jsou i spojené.
Je také po několika operacích prstů horních i dolních končetin. Pohyb je pro klientku mírněomezený a na první pohled by se zdálo, že i prsty na rukou nebudou zvládat jemnou
motoriku. Nápad, jakou sportovní aktivitu bychom zvolili pro dívky podobně, jako pro kluky tradiční miniturnaj ve fotbale, se zrodil záhy na jaře. Zvolili jsme miniturnaj ve švihadle.  Pořízení švihadla je cenově dostupné a velkou výhodou je, že se dá trénovat téměř všude. Skákání
přes švihadlo velmi účinně přispívá ke koordinaci pohybů a ke zvyšování kondice. Jsou zapojeny všechny svaly. A nejen to! Pomáhá k celkovému vyrovnání duševního stavu. Radili jsme se s rodinou klientky, zda by tento sport lékařka doporučila a zda-li by souhlasila. Poté, co jsme získali souhlas, začala klientka se švihadlem trénovat. Věděli jsme, že potřebujeme tuto aktivitu oznámit klientkám dostatečně dlouho dopředu, aby  mohly skoky natrénovat. Měli jsme dvě kategorie – pokročilí a mírné pokročilí.
Disciplín bylo pět. Pro představu – počet skoků dopředu nebo počet skoků s jednou nohou v časovém úseku jedné minuty apod.
Klientka v březnu nepřeskočila ani jednou přes švihadlo. O zkoordinování pohybů nemůže být ani řeč. Nicméně čtvrt roku jsme v klubu uvnitř a nebo venku trénovaly. Snaha bojovat a zvítězit ji rozhodně nechyběla. Nadchlo jí to tak, že její děda jí na základě doporučení koupil švihadlo, které je odlehčené a vyrobené z kvalitního lana, aby mohla i doma trénovat. Dokonce jsme i v klubu koupili speciální švihadla.
V den miniturnaje šla klientka nadšeně do toho. V minutovém časovém úseku v kategorii mírně pokročilí naskákala s přestávkami 14 skoků.  Druhý den, při povoleném jednom opravném skoku pro všechny soutěžící, naskákala  22 skoků dopředu bez přestávky. Bylo
vidět, že je šťastná a hrdá na sebe. Její soutěžící partnerky nešetřily chválou a obdivem, protože samy viděly, jak na tom klientka se skákáním přes švihadlo na začátku byla. Právem jí náležel titul “skokanka turnaje”. Potěšením pro klientku byl i dárek a “zlatá”
medaile.

Kontakty

Nízkoprahový klub Milovice
(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 582, Milovice

+420 702 036 896

nzdm.milovice@seznam.cz

www.NZDMMilovice.cz/nizkoprah/

Nízkoprah Milovice

Nízkoprahový D-klub Milovice
(pro děti od 6 do 12 let)

Lesní 620, Milovice

+420 727 879 519

info@nzdmmilovice.cz

www.NZDMMilovice.cz/D-klub

Nízkoprahový D-klub

Maminky dětem, z.s.
 

Komenského 581, Milovice

+420 728 656 530

 info@rcmilovice.cz

www.rcmilovice.cz

Rodinné centrum Milovice