Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

31.8.2018

Přihlášení cizince v České republice a zdravotní pojištění v ČR

Do klubu přišel klient, který se přistěhoval ze zahraničí s matkou ještě v době, kdy mu nebylo 18 let. Matka nekomunikuje a on se chce přihlásit k pobytu v České republice, protože má v plánu se zde usadit a pracovat. Zaměstnání hledá, ale k tomu, aby mohl být zaměstnaný potřebuje být přihlášený v České republice k pobytu i ke zdravotnímu pojištění.

Na cizinecké policii jsem klientovi zjistila, kde se může přihlásit, co k tomu bude potřebovat. Následně jsem oslovila zdravotní pojišťovnu v jeho rodné zemi, abych zjistila, jak je to s úhradou zdravotního pojištění a případným nedoplatkem.

Zdravotní pojištění cizinců uzavírá v České republice výhradně Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Klient si následně dojel na cizineckou policii a přihlásil se k pobytu.

 
43447448_2206708549608495_2004530566405292032_n

31.8.2018

Přihláška do kroužku – je to tak jednoduché? 

 V klubu jsme měli klienta, který chodil téměř denně. Disponoval velkou kreativitou v malování, byl nadaný ve sportu a velice aktivní. Do klubu chodil rád, avšak se nám svěřil, že by chtěl mít nějaký koníček. 

Následoval rozhovor s pracovnicemi (Co tě baví, co bys nejraději dělal?) Klient chtěl chodit na sportovní kroužek fotbalu. Rodiče doma neměli PC a nemohli si tak najít na webu přihlášku do kroužku. Zároveň nerozuměli tomu, jak syna do kroužku přihlásit.

 Tak nás klient požádal, abychom mu pomohli vyplnit přihlášku a odeslat. Díky správnému poradenství, empatickému vnímání pracovníků si klient našel kroužek a přestal do klubu chodit denně. Našel si vlastní trávení volného času a nedošlo tak závislosti na sociální službě. 

 

Kontakty

Nízkoprahový klub Milovice
(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 582, Milovice

+420 702 036 896

nzdm.milovice@seznam.cz

www.NZDMMilovice.cz

Nízkoprah Milovice

Nízkoprahový D-klub Milovice
(pro děti od 6 do 12 let)
Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
Nízkoprahový D-klub
Maminky dětem, z.s.
 

nám. 30. června 507, Milovice

+420 728 656 530

 info@rcmilovice.cz

www.rcmilovice.cz

Rodinné centrum Milovice