Jak se zapojit

Příklady dobré praxe

Povinnost placení zdravotního pojištění a registrace na Úřadu práce

12.2.2019

Jeden z našich klientů ukončil základní školu a dále nepokračoval ve vzdělávání na střední škole ani učilišti. Dlouhodobou praxí jsme zjistili, že od září školu opravdu nenavštěvuje, do zaměstnání nenastoupil a na místně příslušném úřadu práce také není přihlášený. Na dotaz, zda má uhrazené povinné zdravotní pojištění odpověděl NE. Doporučili jsme mu zaregistrování na úřadu práce, aby mu nadále nevznikal dluh na zdravotním pojištění. Několik týdnů se tomuto vyhýbal z důvodu, že matka nemá čas. Klientovi jsme telefonátem na úřad práce zjistili, že ve věku 16 let již může přijít na úřad sám, což pomohlo k tomu, že na úřad opravdu došel a zaregistroval se. Další společnou aktivitou byl dotaz na zdravotní pojišťovnu, aby klient zjistil výši dluhu na zdravotním pojištění, tak aby nedošlo k následné případné exekuci z důvodu nezájmu klienta. Obvyklou praxí zdravotních pojišťoven je to, že vymáhají dlužné pojistné až po několika letech s navýšením o poplatky z prodlení, které se navyšují každý den neuhrazení zdravotního pojištění. Náš klient je v současné době zaregistrován na úřadu práce, intenzivně za naší spolupráce hledá práci a je seznámen s výší dluhu vůči zdravotní pojišťovně a splácí jej.

Posílení sebevědomí

4.3.2019

Klientka dochází do našeho nízkoprahového zařízení na doporučení už 2 roky. Rodinná situace není vůbec utěšená ať co se týče finanční situace, výpadků bezpodmínečné rodičovské lásky nebo absence pozitivních motivujících životních podnětů. Do klubu dochází víceméně pravidelně a podle nezávislých zdrojů, moc ráda. Klientka je velmi introvertní, s extrémně nízko položeným tichým hlasem a velmi nízkým sebevědomím. Je také velmi nadaná výtvarně. Náš cíl byl posílit její sebevědomí. Dovolte mi, abych uchopila výsledek za poslední půl rok. Díky soukromým konzultacím, účasti v našich praktických aktivitách a dovednostech jako je mimo jiné i vaření, bilance nebo plánování se více rozvinuly její komunikační a sociální dovednosti. A co dokázala velkého? Dokázala pojmenovat svoji bolest a to, co ji zranilo. To není málo! Cesta této klientky ohledně zvýšení sebevědomí je zatím dost dlouhá, protože v jejím životě figuruje strach a pozitivních podnětů z nejbližšího rodinného prostředí je pomálu. Věříme však, že postupnými malými kroky a citlivým přístupem docílíme toho, aby klientka až ve 13 letech bude opouštět náš klub, o sobě přemýšlela jako o osobnosti s hodnotou a podle toho také jednala.

 
 
 

Kontakty

Nízkoprahový klub Milovice
(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 581, Milovice

+420 702 036 896

nzdm.milovice@seznam.cz

www.NZDMMilovice.cz

Nízkoprah Milovice

Nízkoprahový D-klub Milovice
(pro děti od 6 do 12 let)
Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
Nízkoprahový D-klub
Maminky dětem, z.s.
 

nám. 30. června 507, Milovice

+420 728 656 530

 info@rcmilovice.cz

www.rcmilovice.cz

Rodinné centrum Milovice