Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

 

6.11.2019

ŠITÍ JE RADOST – ERGOTERAPIE

Většina klientů, kteří k nám do klubu docházejí, nemají nastavené hranice. Je potřeba, aby hranice byly pro druhé zjevné. V každém vztahu musíme dávat jasně najevo, kudy vedou a jaká pravidla se za nimi dodržují. Jen tak se můžeme vzájemně naučit respektovat, předcházet konfliktům a nedorozuměním.

Klienti mají málo pozitivních vjemů. Je tady absence zájmových kroužků, nejsou rozvíjeny jejich talenty a při představě, že tomu tak bude celý život, jsme si řekli:

 „A dost!“

Našim cílem bylo klientům nabídnout aktivity, které by pomohly snížit množství stresu, zapojením do aktivit v nich podpořit jejich dobré stránky, jako je kreativita, které mají na rozdávání. Začali jsme s šitím a velkým pomocníkem nám je nový šicí stroj.

Naše společné motto  ,,Šití je radost“ nám slouží jako motivace.  První věcí, kterou jsme začali, bylo dokončení zástěrek pro děti z MŠ. Začátky nebyly jednoduché, protože jediný, kdo se do aktivit zapojil, byli pracovníci. Přes veškerou snahu se nám nedařilo je zapojit. Měli jsme pocit, že to zabalíme. Radila jsem se s kolegyněmi a jedna moudrá žena mi poradila krásnou větu: ,,mějte je ráda, važte si jich, mějte s nimi trpělivost a čas vám ukáže.“

Společně jsme ušili zástěrky, první látkové tašky a postupně se začali přidávat ostatní klienti. Nestačili jsme se divit, jak byli vynalézaví v našívání různých aplikací, které si sami vytvořili.

Velmi důležitým aspektem, který jsme chtěli klientům předat při této práci, byl proces plánování. Rozplánovat si jednotlivé kroky a samozřejmě práci dokončit. Tím jsme i nenásilně navázali na nutnost dokončovat svoje školní vzdělávání, zjistit co mě baví, rozvíjet talent a postupně se zařadit do pracovního procesu.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří sdíleli naši vizi a chtěli nás v šití podpořit a darovali nám látky, ze kterých jsou naše díla vytvořena.

A to jsme s naší prací ještě neskončili…..

Posílení sebevědomí

4.11.2019

Sedmiletá klientka, o které chceme psát, navštěvuje nízkoprahový klub od září 2018 a nemá díky genetické vadě prsty na rukou i nohou takové, jaké má zdravý člověk. Některé články prstů jsou zdravé a v té správné velikosti, některé ne. Na chodidlech jsou i spojené.
Je také po několika operacích prstů horních i dolních končetin. Pohyb je pro klientku mírněomezený a na první pohled by se zdálo, že i prsty na rukou nebudou zvládat jemnou
motoriku. Nápad, jakou sportovní aktivitu bychom zvolili pro dívky podobně, jako pro kluky tradiční miniturnaj ve fotbale, se zrodil záhy na jaře. Zvolili jsme miniturnaj ve švihadle.  Pořízení švihadla je cenově dostupné a velkou výhodou je, že se dá trénovat téměř všude. Skákání
přes švihadlo velmi účinně přispívá ke koordinaci pohybů a ke zvyšování kondice. Jsou zapojeny všechny svaly. A nejen to! Pomáhá k celkovému vyrovnání duševního stavu. Radili jsme se s rodinou klientky, zda by tento sport lékařka doporučila a zda-li by souhlasila. Poté, co jsme získali souhlas, začala klientka se švihadlem trénovat. Věděli jsme, že potřebujeme tuto aktivitu oznámit klientkám dostatečně dlouho dopředu, aby  mohly skoky natrénovat. Měli jsme dvě kategorie – pokročilí a mírné pokročilí.
Disciplín bylo pět. Pro představu – počet skoků dopředu nebo počet skoků s jednou nohou v časovém úseku jedné minuty apod.
Klientka v březnu nepřeskočila ani jednou přes švihadlo. O zkoordinování pohybů nemůže být ani řeč. Nicméně čtvrt roku jsme v klubu uvnitř a nebo venku trénovaly. Snaha bojovat a zvítězit ji rozhodně nechyběla. Nadchlo jí to tak, že její děda jí na základě doporučení koupil švihadlo, které je odlehčené a vyrobené z kvalitního lana, aby mohla i doma trénovat. Dokonce jsme i v klubu koupili speciální švihadla.
V den miniturnaje šla klientka nadšeně do toho. V minutovém časovém úseku v kategorii mírně pokročilí naskákala s přestávkami 14 skoků.  Druhý den, při povoleném jednom opravném skoku pro všechny soutěžící, naskákala  22 skoků dopředu bez přestávky. Bylo
vidět, že je šťastná a hrdá na sebe. Její soutěžící partnerky nešetřily chválou a obdivem, protože samy viděly, jak na tom klientka se skákáním přes švihadlo na začátku byla. Právem jí náležel titul “skokanka turnaje”. Potěšením pro klientku byl i dárek a “zlatá”
medaile.

 
 
 

1

Kontakty

Nízkoprahový klub Milovice
(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 581, Milovice

+420 702 036 896

nzdm.milovice@seznam.cz

www.NZDMMilovice.cz

Nízkoprah Milovice

Nízkoprahový D-klub Milovice
(pro děti od 6 do 12 let)
Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
Nízkoprahový D-klub
Maminky dětem, z.s.
 

Komenského 581, Milovice

+420 728 656 530

 info@rcmilovice.cz

www.rcmilovice.cz

Rodinné centrum Milovice