Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v Nízkoprahovém zařízení Milovice

 

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro výkony práce s klienty sociální služby.

2. Osobní údaje nám svěřené:

chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti,

archivujeme složky klienta dle zákonem stanovené lhůty. 

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit,
o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za
následek ukončení jednání o smlouvě,
o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Milovice, 31.8.2018