Pravidla Klubu

 • Drogy včetně alkoholu sem nepatří. To platí i o vstupu pod jejich vlivem.
 • Chovej se k druhým s úctou. Různé názory a různé barvy pleti nám nevadí.
 • V klubu  nemluvíme vulgárně.
 • Mazlení se, líbání, válení se po sobě a jiné sexuální aktivity do klubu nepatří.
 • Co úmyslně zničíš nebo nevrátíš, to si zaplatíš.
 • V prostorách klubu je zakázáno kouřit.

Práva klientů

 • Máš právo na anonymitu (stačí sdělit pouze křestní jméno nebo přezdívku).
 • Máš právo na bezplatné využívání nabídky klubu.
 • Máš právo v rámci otvírací doby kdykoliv přijít a odejít.
 • Máš právo vhledu do své dokumentace.
 • Máš právo si stěžovat a odvolat se na rozhodnutí pracovníků v klubu.
 • Máš právo navrhovat program klubu a ovlivňovat jeho chod.
 • Máš právo na důstojnost, svobodu myšlení, názorů a náboženského vyznání a rozhodování.
 • Máš právo si vybrat pracovníka a mluvit s ním v soukromí.
 • Máš právo pobývat v klubu i bez zapojení se do aktivit.

Sankce při porušení pravidel

Při porušení pravidel klubu je vůči klientovi uplatněna SANKCE dle závažnosti přestupku:

1. NAPOMENUTÍ 

 • při vandalismu,
 • poškozování klubu,
 • slovní hrubosti,
 • sexuálním sbližování,
 • nerespektování pokynů pracovníka.

2. UKONČÍŠ AKTIVITU, KTEROU PRÁVĚ DĚLÁŠ

 • při nerespektování pravidel hry,                        
 • po opakovaném napomenutí.

3. OPUSTÍŠ KLUB NA JEDEN DEN

 • při opakovaném nerespektování napomenutích od pracovníka,
 • při stupňování projevu hrubosti a vandalismu,
 • při porušování programu nevhodným chováním.

4. ROZHOVOR SE SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM

 • po tom, co budeš v klubu opakovaně napomínán,
 • po opakovaném vykázání z klubu.

5. NESMÍŠ DO KLUBU 1 - 3 TÝDNY

 • v případě fyzického násilí,
 • při krádeži,
 • při přinesení alkoholu nebo drog do klubu.

6. NESMÍŠ DO 6 měsíců

 • při neustálem porušování pravidel,
 • při neustálém ignorování pokynů pracovníků klubu,
 • při fyzickém nebo slovním násilí vůči klientům nebo pracovníkům klubu.

Kontakt

Nízkoprahový klub

(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 582, Milovice
+420 702 036 896
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz
Nízkoprahový klub Milovice

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
 Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100