Den romského jazyka

 5. 11. 2019

5.listopadu -Mezinárodní den romského jazyka

Na dnešek jsme měli pro klienty velké překvapení. Pozvali jsme vzácného hosta pana Milana Horváta, který zaměstnává romské pracovníky. Řadu let působil v politice, byl také v sociální komisi středočeského kraje. Dostal za své celoživotní dílo ocenění od tehdejšího prezidenta Václava Klause.

Při schůzce s ním, kde jsme řešili termín besedy a témata, jsme mu nastínili, co nás v klubech nejvíce trápí (špatná docházka do školy, ukončení základního vzdělání předčasně, vedení klientů na úřadu práce apod.). Tato beseda byla domluvená pro klienty Nízkoprahového D-klubu a Nízkoprahového klubu Milovice.

Pan Horvát se velice pečlivě připravil a všechny body rozebral. Apeloval na klienty, jak je důležité vzdělání, práce a zařazení v zemi, kde žijí. Důležitým bodem bylo také to, aby byli soběstační, tím pádem svobodní a nezávislí na sociálních dávkách. Mladším klientům kladl na srdce připravovat se do školy.

Pustil nám také video s jeho celoživotním příběhem, který pojednává o jeho práci, práci v romské komunitě, cestování s romským souborem, udržení kultury a rodného jazyka.

Vyzpovídal každého klienta zvlášť, ptal se, čím by chtěl být a kladl důraz na to jít za svým snem a tvrdě na něm pracovat. Ukázal nám knihu Encyklopedie OSOBNOSTÍ České a Slovesné republiky, kde je zapsán, jako osobnost České republiky. Ukázal nám medajli od prezidenta republiky, vánoční přání, které od pana prezidenta dostává každý rok. Dále donesl spoustu romských kulturních časopisů a článků, které nám nechal v klubu k nahlédnutí. Panu Horvátovi nechyběl přirozený humor, legrace a přísnost, kterými si naše klienty získal. Klienti celou dobu seděli a potichu poslouchali.

Část besedy věnoval romskému jazyku a mluvil s klienty v jejich rodném jazyce.  Kladl velký důraz na to nezapomenout rodný jazyk, udržet si kořeny, vědět kam patřím a zároveň zařadit se do společnosti.

 Po besedě nám pan Horvát slíbil ještě jednu návštěvu - vánoční, kde klientům slíbil překvapení a vánoční večírek s romskou hudbou a jídlem.


Kontakt

Nízkoprahový klub

(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 582, Milovice
+420 702 036 896
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz
Nízkoprahový klub Milovice

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
 Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100