Květen. Na co se můžeme těšit?

 7. 5. 2021

  • Den matek – povídání, tematizace na sociálních sítích
  • Den rodiny – vztahy, rodina
  • Výtvarná dílna na téma „Moje největší přání“ (tři vylosovaná díla budou poslána do USA a tisknuta na tzv. Flying Cards)
  • Preventivní program farmaříme– Pěstujeme plodiny
  • Byliny – další poznávání bylin, recepty
  • Poznej své okolí (výlet na Šibák, oheň, opékání buřtů)

Kontakt

Nízkoprahový klub

(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 582, Milovice
+420 702 036 896
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz
Nízkoprahový klub Milovice

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
 Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100