Poděkování ,, Krabice od bot"

 29. 12. 2020

Pracovníci Centra poradenství a intervence POINT Milovice (SAS - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) děkují všem občanům města Lysá nad labem a okolí, kteří se aktivně zůčastnili charitativní akce krabice od bot. Akce má za cíl potěšit co nejvíce dětí žijících v tíživé sociální situaci a zajistit jim jezké Vánoce. Jedná se o nějvětší českou sbírku dárků pro děti v nouzi, organizovanou Diakonií. Krabice byly rozděleny mezi děti ze sociálně znevýhodněných rodin a matkám samoživitelkám v Milovicích.

Poděkování patří rovněž Bc. Jaroslavě Lochmanové, vedoucí sestře Domova na Zámku v Lysé nad Labem, která se podílela na distribuci krabic, a firmě Sedoz DZ s.r.o. se sídlem v lysé nad Labem, doplňuje ředitelka organizace Martina Ozorovská

Více informací na www.krabiceodbot.cz


Kontakt

Nízkoprahový klub

(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 582, Milovice
+420 702 036 896
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz
Nízkoprahový klub Milovice

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
 Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100