Oficiální stránky Nízkoprahového D-klubu

Mezinárodní den sociální práce 2014

Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích, posílení  a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Vzešla z humanistických  a demokratických idejí a její hodnoty jsou založeny na úctě k rovnosti, hodnotě a důstojnosti všech lidí. Od svého začátku se zaměřuje na naplnění lidských potřeb a rozvinutí lidských možností. Lidská práva a společenská spravedlnost slouží jako motivace a zdůvodnění činnosti sociální práce. V solidaritě se znevýhodněnými se sociální práce snaží zmírňovat chudobu a osvobozovat zranitelné a ponížené lidi za účelem posílení jejich společenského zapojení. Hodnoty sociální práce jsou součástí národních a mezinárodních  etických kodexů.

Fotogalerie: 

© 2012-2017 NZDMMILOVICE.CZ  | AP | grafiku navrhla LysaGraficka.cz | vytvořil WebdesignHrabec