Jak se zapojit

Jak se zapojit

Dobrovolníci

 Hledáme dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat a věnovat se dětem a mladistvým.  Dobrovolníkem může být každý, kdo svou činností bezúplatně podporuje chod klubu a aktivity klienta. Co Ti přinese práce dobrovolníka? Rozvoj vlastních dovedností, navázání kontaktů, nové zážitky, překonávání vlastních hranic a mnoho dalšího. Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení.“ (Mahátma Gándhí)

stáž

 
Potřebuješ zajistit stáž v nízkoprahovém zařízení?
Jako stážista se můžeš zúčasnit běžného provozu klubu, nahlížet do metodiky a seznámit se s evidenčním systémem – PEPA.
Můžeš si vybrat stáž v D-klubu pro klienty ve věku 6-12 let nebo v NZDM pro klienty ve věku 13-26 let.
 Délka a rozsah stáže je dle individuální domluvy.
 
 
 

praxe

Zajišťujeme studentům z pedagogických a sociálních oborů odbornou praxi. Máme možnost seznámit praktikanta s programem klubu. Praktikant vypomáhá při organizaci a průběhu aktivit a sám prezentuje své znalosti a dovednosti. Během praxe je celou dobu pod dohledem zkušeného pracovníka a může být přítomen při kontaktní práci pracovníka s klientem. 

 

Kontakty

Nízkoprahový klub Milovice
(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 582, Milovice

+420 702 036 896

nzdm.milovice@seznam.cz

www.NZDMMilovice.cz

Nízkoprah Milovice

Nízkoprahový D-klub Milovice
(pro děti od 6 do 12 let)
Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
Nízkoprahový D-klub
Maminky dětem, z.s.
 

Komenského 581, Milovice

+420 728 656 530

 info@rcmilovice.cz

www.rcmilovice.cz

Rodinné centrum Milovice