Pravidla Klubu

 • Vzájemně se respektujeme. 
 • Nikomu neubližuj a nenadávej. 
 • Pomáháme si (bez ohledu na barvu pleti, zdravotního stavu, náboženství)
 • Udržujeme pořádek a neničíme zařízení, hry a všechno, co nám slouží 
 • Co úmyslně zničíš či odcizíš, to si zaplatíš. 
 • Počítač používáme podle pravidel. 
 • Choď do klubu zdráv.
 • Nenič vybavení klubu! 
 • Pravidlo 3x a dost (budeš-li 3x napomenut, má pracovník právo Tě z klubu vykázat).

 

Práva klientů

 • Máš právo na anonymitu (stačí sdělit pouze křestní jméno nebo přezdívku).
 • Máš právo na bezplatné využívání nabídky klubu.
 • Máš právo v rámci otevírací doby kdykoliv přijít a odejít.
 • Máš právo nahlédnout do své dokumentace.
 • Máš právo si stěžovat a odvolat se na rozhodnutí pracovníků v klubu.
 • Máš právo navrhovat program klubu a ovlivňovat jeho chod.
 • Máš právo na důstojnost, svobodu myšlení, názorů a náboženského vyznání a rozhodování.
 • Máš právo si vybrat pracovníka a mluvit s ním v soukromí.
 • Máš právo pobývat v klubu i bez zapojení se do aktivit.

 

Sankce při porušení pravidel

Při porušení pravidel klubu je vůči klientovi uplatněna SANKCE dle závažnosti přestupku:

1. NAPOMENUTÍ 

 • při vandalismu,
 • poškozování klubu,
 • slovní hrubosti,
 • sexuálním sbližování,
 • nerespektování pokynů pracovníka.

2. UKONČÍŠ AKTIVITU, KTEROU PRÁVĚ DĚLÁŠ

 • při nerespektování pravidel hry,                        
 • po opakovaném napomenutí pracovníky klubu. 

3. OPUSTÍŠ KLUB NA JEDEN DEN

 • při opakovaném nerespektování napomenutí od pracovníka klubu, 
 • při vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
 • při stupňování projevu hrubosti a agresivity, 
 • při porušování programu nevhodným chováním.

4. ROZHOVOR SE SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM

 • po tom, co budeš v klubu opakovaně napomínán,
 • po opakovaném vykázání z klubu.

5. NESMÍŠ DO KLUBU 1 - 3 TÝDNY

 • v případě fyzického násilí,
 • při krádeži
 • při opakovaném vstupu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek,
 • při přinesení alkoholu nebo drog do klubu.

6. Do klubu nesmíš po dobu 6 měsíců 

 • při neustálem porušování pravidel,
 • při neustálém ignorování pokynů pracovníků klubu,
 • při fyzickém nebo slovním násilí vůči klientům nebo pracovníkům klubu.

Pokud je sankce č. 6 udělena, klient má i nadále právo na poskytnutí pomoci a poradenství od pracovníků klubu. Sankce č. 6 je udělena po dobu 6 měsíců, poté se může stát znovu zájemcem o službu.


Kontakt

d-klub

(pro děti a dospělé od 6 do 12 let)

Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
 Nízkoprahový D-klub 

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100