Třešňová marmeláda

 25. 6. 2019

Jako aktivitu jsme zvolili výrobu třešňové marmelády. Cílem bylo naučit se zpracovat sezonní ovoce doma a že výsledkem může být výrobek, na který mohou být pyšní, že si marmeládu připravili sami. K odpeckování jsme zvolili dva druhů odpeckovačů. Ani jeden klienti neznali, tak to byla pro ně nová zkušenost. Díky postupu práce jak od začátku připravovat marmeládu, získali klienti zručnost, sebevědomí a v neposlední řadě i radost z vlastnoručně vyrobené marmelády. Na začátku byla výzva, přines si prázdnou skleničku a odnes si plnou. Tak se i stalo. Zbytek marmelády byl ponechán v klubu pro společné vaření.


Kontakt

d-klub

(pro děti a dospělé od 6 do 12 let)

Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
 Nízkoprahový D-klub 

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100