Miniturnaj ve skákání přes švihadlo

 14. 6. 2019

Skákej, skákám, skákáme. Ve dnech 12.6. až 14.6. jsme v klubu začaly s klientkami skákat. Bylo neuvěřitelné vidět jejich zapálení a odhodlání. V tomto období bylo slunečné počasí a velmi teplo. Ke splnění disciplín jsme samozřejmě vyhledaly s klientkami stinná místa a měly jsme připraveno dostatek tekutin.

Bez povšimnutí nenechme prosím, když cca před dvěma měsíci některé z klientek neuměly skákat a pohyb zkoordinovat. Vyhlásili jsme proto i skokanky miniturnaje. A to klientku, která i přes  zdravotní motorický defekt se naučila skákat a nejen to, za sebou naskákala 22 skoků a to je už co říci. Další klientkou byla dívka, která se za tu dobu trénování naučila tzv.skok vajíčko. Ano, techniky se dají naučit za poměrně krátkou dobu, ale skákání přes švihadlo patří mezi nejnáročnější sportovní disciplíny.

V pátek 28.6. jsem vyhlásili chlapeckou kategorii v miniturnaji ve skákání přes švihadlo. Přihlášení byli 4 klienti, ale nakonec zaskákali jen 2 klienti. 1. místo znamenalo úžasných 214 skoků a 2. místo 87 skoků.

Velká gratulace všem!


Kontakt

d-klub

(pro děti a dospělé od 6 do 12 let)

Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
 Nízkoprahový D-klub 

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100