Výběrové řízení na pracovní pozici: vedoucí sociální služby NZDM Milovice

 9. 6. 2020

Nízkoprahový klub Milovice vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Vedoucí sociální služby NZDM Milovice

Popis pracovního místa: Vedoucí sociální služby koordinuje a metodicky vede tým pracovníků a zodpovídá za sociální, výchovné a vzdělávací činnosti pro uživatele NZDM Milovice (děti a mládež ohrožené rizikovými projevy chování od 13 do 26 let, resp. od 6 - 12 let):

· přímá a nepřímá sociální, výchovná a vzdělávací činnost s dětmi a mládeží NZDM Milovice

· výkon souvisejících činností v oblasti kvality sociální služby NZDM

· zodpovědnost za provoz zařízení

· spolupráce s vedením organizace na rozvoji sociální služby

· spolupráce s návaznými službami a institucemi v regionu

· zodpovědnost za vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti

Požadujeme:

· VŠ, VOŠ vzdělání v sociální, psychologické nebo pedagogické oblasti - splnění požadavků na sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění

· způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost prokázanou výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíce

· znalost problematiky zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit

· znalost metod sociální práce s dětmi a mládeží, pedagogických a psychologických zásad volnočasových aktivit a jejich použití v praxi

· praxe s tvorbou metodických materiálů v sociálních službách a koordinací (vedením) pracovního týmu pracovníků výhodou

· dobré organizační a komunikační schopnosti

· kreativitu, komunikativnost

· časovou flexibilitu, samostatnost a spolehlivost

· dobrou znalost operačních systémů a práce na PC

· základní ekonomické znalosti (sestavení rozpočtu a vyúčtování akcí/programů)

· právní vědomí v oblasti vztahů k nezletilým osobám bez plné svéprávnosti

· předpoklady k samostatné i týmové práci

· schopnost rozhodovat a přijmout odpovědnost

· zdravotní způsobilost potvrzený vstupní lékařskou prohlídkou praktického nebo smluvního lékaředalší vzdělávání výhodou

Výhodou:

· Zkušenosti či studium v oblasti zájmového vzdělávání a volného času

· zkušenosti s prací na projektech

· znalost cizího jazyka

· zájem o sebevzdělávání a osobní rozvoj

· řidičský průkaz

Nabízíme:

· zaměstnání na hlavní pracovní poměr (úvazek 1,0) - práce v dopoledních i odpoledních hodinách, na dobu určitou

· plat ve výši 30 000,-Kč (hrubá mzda při úvazku 1,0) podle vzdělání

· zajímavou a kreativní práci v organizaci s tradicí a dobrým jménem

· profesní podporu (supervize, metodická podpora)

· možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady (seberealizace)

· příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu

Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do předmětu emailu uveďte: „Výběrové řízení – vedoucí sociální služby NZDM Milovice”

V motivačním dopise odpovězte na následující otázky:

1. Proč chcete pracovat v Nízkoprahovém klubu Milovice?

2. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v sociální, výchovné a vzdělávací práci s dětmi a mládeží ve volném čase?

3. Vypracujte stručný projektový záměr (plán činností), který budete při své práci s dětmi a mláděží realizovat během roku - plán volnočasových aktivit, plán prázdninové činnosti, atd.

· Uzávěrka přihlášek: do 10. 7. 2020 včetně

· Předpokládaný termín výběrového řízení: červenec - srpen 2020

· Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty. Dále si vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. Zasláním materiálů o své osobě zájemce o zaměstnání souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici. Poté budou všechny materiály skartovány.“ Více informací o sociální službě můžete nalézt na adrese www.nzdmmilovice.cz


Kontakt

d-klub

(pro děti a dospělé od 6 do 12 let)

Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
 Nízkoprahový D-klub 

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100