Šití od A-Z

 31. 10. 2019

Dnešního šití se zúčastnilo 5 dívek. Pan Cerman s dívkami probíral základy šití, tzn. nejdříve na papíře, na kterém byly rovné čáry, bylo třeba trénovat šití rovně. Po té pan krejčí seznamoval klientky se správnou obsluhou šicího stroje. Dnes jsme zvládli jednoduchý pytlík stažený šňůrkou.

 


Kontakt

d-klub

(pro děti a dospělé od 6 do 12 let)

Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
 Nízkoprahový D-klub 

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100