Šití je radost

 27. 9. 2019

 1. díl : Máme krásný nový šicí stroj. Šít na něm je pohádka. Pro první "Šití je radost" jsme zvolili výrobu jehelníčku ve tvaru srdce. S velkou trpělivostí nás vedla paní Jarmila Grynová, která nám darovala látky a nezištně se věnovala našim klientkám. Cílem této atraktivní volnočasové aktivity byl nácvik a upevňování motorických dovedností a v neposlední řadě upevňování sociálních dovedností. A to se hodilo, protože každá z dívek je jiná, ale díky vzájemnému respektu se po 2 hodinkách práce každá mohla pochlubit s velmi povedeným výrobkem. Paní Grynová vytvářela příjemnou atmosféru a klientky se ani u šicího stroje nepohádaly :-).Dnes se zúčastnilo 7 klientek.

2. díl :Druhá příprava na šití dne 7.10. byla ve znamení střihu na kosmetickou taštičku. Zúčastnily se tři klientky.


Kontakt

d-klub

(pro děti a dospělé od 6 do 12 let)

Lesní 620, Milovice
+420 727 879 519
info@nzdmmilovice.cz
www.NZDMMilovice.cz/D-klub
 Nízkoprahový D-klub 

 

Zpět na úvodní web

Provozovatel klubu

Maminky dětem, z.s.
Komenského 581, Milovice
IČ: 26625164
Číslo účtu: 107-9282470297/0100