Zpět do Nízkoprahového klubu

Pravidla D-klubu

Práva klientů

Máš právo na anonymitu (stačí sdělit pouze křestní jméno nebo přezdívku).

Máš právo na bezplatné využívání nabídky klubu.

Máš právo v rámci otvírací doby kdykoliv přijít a odejít.

Máš právo vhledu do své dokumentace.

Máš právo si stěžovat a odvolat se na rozhodnutí pracovníků v klubu.

Máš právo navrhovat program klubu a ovlivňovat jeho chod.

Máš právo na důstojnost, svobodu myšlení, názorů a náboženského vyznání a rozhodování.

Máš právo si vybrat pracovníka a mluvit s ním v soukromí.

Máš právo pobývat v klubu i bez zapojení se do aktivit.

Pravidla

Vzájemně se respektujeme!

Nikomu neubližuj a nenadávej! 

V klubu se nemluví sprostě!

Pomáháme si (bez ohledu na barvu pleti, zdravotní stav a náboženství)!

Udržujeme pořádek a neničíme zařízení, hry a všechno co nám slouží!

Počítač používáme podle pravidel!

Choď do klubu zdráv! 

Nenič vybavení klubu !

Co úmyslně zničíš a odcizíš, to si zaplatíš!

 

Každý se zavazuje tato pravidla dodržovat a také respektovat pracovníky klubu!

Sankce při porušení pravidel

Při porušení pravidel klubu je vůči klientovi uplatněna SANKCE dle závažnosti přestupku:

1. NAPOMENUTÍ 

 • při vandalismu
 • poškozování klubu
 • slovní hrubosti
 • nerespektování pokynů pracovníka
 • při rušení druhých klientů

2. UKOČENÍ HRY NEBO JINÉ AKTIVITY

 • po opakovaném napomenutí                         
 • nerespektování pravidel hry

3. VYKÁZÁNÍ Z KLUBU PRO DANÝ DEN

 • při opakovaném nerespektování  napomenutí pracovníka
 • při stupňování projevu hrubosti a vandalismu
 • v případě, že se klient nezapojuje do žádné aktivity a
 • záměrně narušuje nevhodným chováním program ostatních klientů

4. POHOVOR S VEDOUCÍM SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM

 • následuje po opakovaném udělení sankce č. 3

5. ZÁKAZ VSTUPU DO KLUBU PO DOBU JEDNOHO AŽ TŘÍ DNŮ

 • v případě fyzického násilí
 • při krádeži
 • Při naprostém nerespektování pracovníků klubu

© 2012-2017 NZDMMILOVICE.CZ  | AP | grafiku navrhla LysaGraficka.cz | vytvořil WebdesignHrabec