Úvod

O NÁS

Co je NzdM

NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) je zařízení pro děti a mládež z cílové skupiny ve věku 6 – 26 let, kteří jsou ohroženi nežádoucími společenskými jevy. Klub poskytuje poradenství, informační servis, kontakt s institucemi a další podporu pro děti a mladé lidi. 
NZDM (Nízkoprah) se věnuje mládeži a mladým lidem ve věku 13 – 26 let. 
Nízkoprahový D-klub pracuje s dětmi a mládeži ve věku 6 – 12 let. 
 

Okamžitá kapacita klubů je 15 klientů, celková denní je 25 klientů.

Náš cíl

Našim cílem je vytvářet podmínky pro zdravý růst klienta a podporovat děti a mladé lidi, aby:
 • neměli problémy se normálně domluvit mezi sebou i se svou rodinou a okolím
 • našli nové kamarády a lépe poznali ty původní
 • hledali a nalezli smysluplnou náplň svého volného času
 • naučili se samostatně přemýšlet o svojí budoucnosti, rozhodovat o sobě a vzít na sebe zodpovědnost
 • nebáli se vyjádřit svůj názor a zdravě  si ho prosazovat
 • snáze dostudovali zvolený obor a našli si práci
 • aktivně a samostatně řešili problémy
 • zlepšili své možnosti vzdělání 

Naše poslání

„Posláním Nízkoprahového klubu Milovice je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor dětem a mladým lidem ve věku 6 až 26 let z Milovic a okolí, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně a tím přispět k jejich začlenění do společnosti.“

Proč to děláme?

 • protože ne každé dítě a mladý člověk chce být organizován ve sportovním či jiném kroužku
 • protože se všichni dospívající nacházejí v jednom z nejtěžších období svého života, ve kterém si formují hodnoty a postoje, které je budou provázet po zbytek života
 • protože chceme investovat do těch nejcennějších

Co chceme?

 • chceme podpořit rozvoj kladných hodnot a postojů mladých lidí
 • předcházet záškoláctví
 • získat nové dovednosti
 • snížit sociální rizika vyplývajících z konfliktních společenských situací
 • vytvářet podmínky pro realizaci osobních aktivit 
 • chceme mladým lidem dopomoci ke zdravému sebevědomí
 • chceme pomoci mladým lidem k životu bez vážných komplikací ve vztazích kolem nich

Mgr. Martina Nauš Ozorovská

ředitelka, statutární zástupce

kdo nás podporuje

Zde poskytovaná sociální služba je spolufinancována Středočeským krajem

Spolufinancováno městem Milovice

Zde poskytovaná sociální služba je spolufinancována Středočeským krajem

Kontakty

Nízkoprahový klub Milovice
(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 582, Milovice

+420 702 036 896

info@nzdmmilovice.cz

www.NZDMMilovice.cz/Nizkoprah 

f Nízkoprahový klub Milovice

Nízkoprahový D-klub Milovice
(pro děti od 6 do 12 let)

Lesní 620, Milovice

+420 727 879 519

 info@nzdmmilovice.cz

 www.NZDMMilovice.cz/D-klub

Nízkoprahový D-klub

Maminky dětem, z.s.
(provozovatel klubů)
 

Komenského 581, Milovice

www.NZDMMilovice.cz 

IČ: 266251164

číslo účtu: 107-9282470297/0100